White Land II

Course | Flap

Current Course WR:

Date Time+Video Player Nation Duration Vehicle Mode
2020-01-15 2'06"28 MKDSmaster91
USA
282 Fire Stringray Grand Prix

Course Stats

Player Total Duration %
松田 雄二 (Matsuda Yuuji) 3927 36.47
Edward 2888 26.82
Yukito 2368 21.99
Toshiyuki Horibe 943 8.76
MKDSmaster91 307 2.85
Player Number of WRs
Edward 10
MKDSmaster91 3
丸安 隆英 (Maruyasu Takahide) 2
Yukito 1
Toshiyuki Horibe 1
Nation Total Duration %
Japan
7574 70.33
USA
3195 29.67
Nation Number of WRs
USA
13
Japan
7
Total WRs: 20
Unique Players: 8
Unique Nations: 2
Total WR Change: 9"40

Course History

Date Time+Video Player Nation Duration Vehicle Mode
1991-04-xx 2'15"68 武末 龍太 (Takematsu Ryuta)
Japan
31+ Fire Stingray Grand Prix
1991-05-xx 2'11"46 丸安 隆英 (Maruyasu Takahide)
Japan
92+ Fire Stingray Grand Prix
1991-08-xx 2'10"62 丸安 隆英 (Maruyasu Takahide)
Japan
61+ Fire Stingray Grand Prix
1991-10-xx 2'09"56 土谷 敦岐 (Tsuchiya Atsuki)
Japan
152+ Fire Stingray Grand Prix
1992-03-xx 2'09"43 松田 雄二 (Matsuda Yuuji)
Japan
3927+ Fire Stingray Grand Prix
2002-xx-xx 2'08"36 Toshiyuki Horibe
Japan
943+ Fire Stingray Grand Prix
2005-07-xx 2'08"09 Yukito
Japan
2368+ Fire Stingray Grand Prix
2012-01-24 2'08"08 Edward
USA
7 Fire Stingray Grand Prix
2012-01-31 2'08"03 Edward
USA
<1 Fire Stingray Grand Prix
2012-01-31 2'07"92 Edward
USA
1 Fire Stingray Grand Prix
2012-02-01 2'07"68 Edward
USA
13 Fire Stingray Grand Prix
2012-02-14 2'07"56 Edward
USA
185 Fire Stingray Grand Prix
2012-08-17 2'07"14 Edward
USA
31 Fire Stingray Grand Prix
2012-09-17 2'06"97 Edward
USA
734 Fire Stingray Grand Prix
2014-09-21 2'06"92 Edward
USA
104 Fire Stingray Grand Prix
2015-01-03 2'06"52 Edward
USA
1414 Fire Stingray Grand Prix
2018-11-17 2'06"47 MKDSmaster91
USA
21 Fire Stringray Grand Prix
2018-12-08 2'06"37 Edward
USA
399 Fire Stingray Grand Prix
2020-01-11 2'06"36 MKDSmaster91
USA
4 Fire Stringray Grand Prix
2020-01-15 2'06"28 MKDSmaster91
USA
282 Fire Stringray Grand Prix